bursa escort

bursa escort

bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort alanya escort bayan antalya eskort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort bayan alanya transfer

porno izle porno izle sikiş izle sikis izle mobil porno izle porn izle hd porno izle

Bugun...


ÖZKAYA, 2018 BÜTÇE KANUNU KAPSAMINDA DANIŞTAY BÜTÇESİ ÜZERİNE KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ
ÖZKAYA, 2018 BÜTÇE KANUNU KAPSAMINDA DANIŞTAY BÜTÇESİ ÜZERİNE KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ

ÖZKAYA, 2018 BÜTÇE KANUNU KAPSAMINDA DANIŞTAY BÜTÇESİ ÜZERİNE KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ
+ -

 

 

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya 2018 Yılı Bütçe Kanunu kapsamında Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerine AK Parti Grubu adına bir konuşma gerçekleştirdi.

 

Konuşmasına, “İlk kıblemiz, ezeli ve ebedi başkentimiz Kudüsü, ve tüm mazlumları saygıyla selamlıyorum." diyerek başlayan Mv. Özkaya, Danıştay’da meydana gelen olumlu gelişmeleri ve İdari Yargının daha iyi bir işleyişe kavuşması adına görüşlerini dile getirdi.

Özkaya konuşmasında şu ifadelerde bulundu:

 

“Danıştay, temel misyonunu; "idari uyuşmazlıkları evrensel hukuk değerleri ve hukukun üstünlüğü ilkesi ışığında, insan haklarını esas alan, bağımsız, tarafsız ve adil bir yargılama yapmak suretiyle, makul sürede nihai şekilde çözümleyerek içtihat birliğini sağlamak,danışma ve inceleme görevini etkin bir şekilde yerine getirmek" olarak belirlemiştir.

 

Danıştay’ın iki temel görevi vardır. Bunlardan ilki yüksek yargı mahkemesi olarak idare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyiz incelemesini yapmak ve ilk derece mahkemesi olarak açılan davalara bakmaktır. İkinci önemli görevi ise, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’na gereken konularda görüş bildirmek ve idari uyuşmazlıkları çözmektir.

 

Danıştay’ın bütçesi 2018 yılında %19.1 arıtılarak 148.972.000 (yüzkırksekizmilyondokuzyüzyetmişikibintürklirası) olmuştur.

• Son 10 yılda (2006-2016) Danıştaya gelen dosya sayısı; 169.924’ten 461.536’ya yükselmiştir.

• 2002 yılında çıkan toplam karar sayısı 59.896 iken, 2016 yılında bu sayı 133.104’e yükselmiştir.

• Aynı dönemde Danıştaydaki üye sayısı, 69’dan 120ye, Tetkik hâkimi sayısı 223den 470’e, Personel sayısı ise 348’den 647’ye çıkarılmıştır.

Danıştayın üye, hakim ve personel ihtiyacı ile hizmet binası başta olmak üzere tüm ihtiyaçları bu dönemde hükümetimizce yerine getirilmiştir.

 

Danıştay hizmetlerinin görülmesinde yargısal alanda hizmet kalitesini arttırıcı çabalar sürdürülerek, evrensel hukuk normları, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesinin gerekleri doğrultusunda yargılama sürecini hızlı, adil, güvenli ve isabetli şekilde işlemesini sağlayacak, yargıya ulaşılabilirliği artıracak, bilirkişilik müessesesini etkinleştirecek,hukuksal ve kurumsal düzenlemelerin yapılması hükümetimizin temel politikalarındandır.

 

Bu çerçevede; yargının iş yükünü azaltmak amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması öncelik haline gelmiştir. Diğer taraftan hâkim ve nitelikli idari personel sayısının arttırılarak, yargı mensupları ve idari personelin evrensel ölçütlerde etik ilkelerinin düzenlenmesi, bilgilendirilmeleri, farkındalıklarının geliştirilmesi, fiziki ve teknik altyapı eksiklikleriningiderilmesi, elektronik ortama ve özellikle yargı organları arasında oluşturulan bilgi ağına (UYAP)ataşınmış olan idari yargı hizmetlerinin güvenli ve etkin hale getirilmesi de önceliklerimiz arasındadır.

Yeri gelmişken Danıştay ve idari yargı ile ilgili birkaç görüşümü sizlerle paylaşmak istiyorum;

 

1. Anayasanın 141. maddesine göre; mahkemelerin tüm kararları gerekçeli olmak zorundadır. Gerekçe, mahkeme kararlarının ruhu, amacı ve varoluş sebebidir. Gerekçe, adil yargılama hakkının bir tezahürüdür, Danıştay kararlarında, yerel mahkeme kararını özetlemek ve kanun maddesini yazmaktan öteye sebep-sonuç ilişkisini kuran, kararı okuyan herkesi tatmin eden, kabul ve ret gerekçelerinin ayrıntılı olarak yazılmasını arzu ediyoruz.

2. Danıştay dahil tüm yüksek mahkemelerin kararlarının, kişisel verilerden arındırılarak numarasıyla tamamının yayınlanmasını, tarafların, ilgililerin ve toplumun denetimine açık hale getirilmesini arzu ediyoruz.

3. Danıştay ve idari yargı, Anayasanın 125. maddesindeki "idarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir," hükmü nedeniyle idari işlemlerin yargısal denetimini yapmaktadır. Danıştay ve idari yargını aynı maddedeki “yargı yetkisi yerindelik denetimini kapsamaz,"şeklindeki 2010 yılı değişikliğini de dikkate almalı ve bazen idarenin yerine geçecek şekilde kararlar verilmesinden sakınılması da bir başka arzumuzdur.

 

Bu vesileyle Danıştay bütçesinin üyelerimize, hakimlerimize, çalışanlarımıza ve milletimize hayırlı olmasını dilerim."


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
ÇOK OKUNAN HABERLER
YUKARI